Máy Tạo Oxy Gia Đình YU300

 • Phạm vi lưu lượng: 1~5L/phút
 • Nồng độ oxy: 30%~90%
 • Áp lực đầu vào: 100VA
 • Trọng lượng: 7.5kg
 • Độ ồn: 43dB(A)
 • Kích thước: 27cm*17.5cm*29.5cm
Liên hệ

Mô tả

 • Phạm vi lưu lượng: 1~5L/phút
 • Nồng độ oxy: 30%~90%
 • Áp lực đầu vào: 100VA
 • Trọng lượng: 7.5kg
 • Độ ồn: 43dB(A)
 • Kích thước: 27cm*17.5cm*29.5cm