Máy Tạo Oxy Gia Đình YU600

 • Phạm vi lưu lượng: 1~3L/phút
 • Nồng độ oxy: 70%~90%
 • Áp lực đầu vào: 150VA
 • Trọng lượng: 8kg
 • Độ ồn: 45dB(A)
 • Kích thước: 31.7x19x37.7(cm)
Liên hệ

Mô tả

 • Phạm vi lưu lượng: 1~3L/phút
 • Nồng độ oxy: 70%~90%
 • Áp lực đầu vào: 150VA
 • Trọng lượng: 8kg
 • Độ ồn: 45dB(A)
 • Kích thước: 31.7x19x37.7(cm)