M103 Xông Khí Dung Cầm Tay ( Dạng Lưới )

Liên hệ báo giá

Mô tả

Tính năng:

Trọng lượng: khoảng 105g

Độ ồn: < 45dB

MMD: 3.7 µm

Lượng thuốc dư: < 0.5ml

Mặt nạ Polypropylene, không làm dẻo.