Máy Đo Đường Huyết Accusmart 720

 • Đơn vị đo: mg/dL; mmol/L
 • Thể tích máu: 1μl
 • Thời gian đo: 8 giây
 • Khoảng đo: 20mg/dL ( 1.1mmol/L )~ 600mg/dL ( 33.3mmol/L )
 • Bộ nhớ: 250 kết quả đo
 • Kết quả trung bình: 7 ngày, 14 ngày, 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng
 • Khoảng Dung tích hồng cầu: 30%~60%
 • Nhiệt độ môi trường xung quanh: 10℃~40℃

Description

Thông số kỹ thuật:
 • Đơn vị đo: mg/dL; mmol/L
 • Thể tích máu: 1μl
 • Thời gian đo:  8 giây
 • Khoảng đo: 20mg/dL ( 1.1mmol/L )~ 600mg/dL ( 33.3mmol/L )
 • Bộ nhớ: 250 kết quả đo
 • Kết quả trung bình: 7 ngày, 14 ngày, 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng
 • Khoảng Dung tích hồng cầu: 30%~60%
 • Nhiệt độ môi trường xung quanh: 10℃~40℃
 • Độ ẩn môi trường: <85%
 • Nguồn điện: 1 pin 3.0V lithium